Power & silence – muzyka wolności /11.03.2023

11.03.2023

Warszawa, Wielka Aula Politechniki

Chór Politechniki Warszawskiej, Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus

dyr. Jerzy Maksymiuk

Chór Politechniki Warszawskiej, Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus, dyr. Jerzy Maksymiuk
Skoryk – Melodia na fortepian solo
Beethoven – 3. Koncert fortepianowy c moll op 37
Vasks – The Fruit of silence na fortepian i chór
Beethoven – Fantazja c moll op 80 na fortepian, orkiestrę i chór

Great Music in the Small Hall: POWER & SILENCE – music of freedom

11 March 2023, 7 p.m.
The Main Building of the Warsaw University of Technology

Performers
Paweł Kowalski | piano

Warsaw University of Technology Academic Choir
artistic direction: Dariusz Zimnicki, Katarzyna Karbownik

Jerzy Semkow Polish Sinfonia Iuventus Orchestra

Jerzy Maksymiuk | conductor

Program
Myroslav Skoryk – Melody
Ludwig van Beethoven – Piano Concerto, No. 3, op. 37, C minor
Pēteris Vasks –The Fruit of Silence
Ludwig van Beethoven – Fantasia for Piano, Chorus and Orchestra, op. 80

Jerzy Maksymiuk - dyrygent
pianista Paweł Kowalski
Jerzy Maksymiuk – photo archiwum Artysty; Paweł Kowalski – photo Bartosz Szustakowski